Het GanZ traject

Wij werken in twee fases, we starten met de verkenningsfase, deze bieden wij jou gratis aan. 

Nadien gaan we over tot de contractuele fase, vanaf hier worden er pas kosten aangerekend.

Fase 1: De verkenningsfase

Als u na een eerste gesprek over ons bedrijf en onze werkwijze het gevoel hebt dat wij meer kunnen betekenen voor elkaar,  komt onze (interieur)architect bij u langs en luistert naar u wensen en verwachtingen. Er wordt vervolgens afgetoetst of deze verwachtingen kunnen vertaald worden naar een sterk ontwerp volgens uw budget. Als het gevoel goed zit, maken wij u een duidelijke offerte op voor het uitwerken van uw teken- en ontwerpplannen. 

Fase 2: De contractuele fase 

1. Ontwerp en keuze van het materiaal

Jouw visie vormt onze rode draad. Wij inspireren jou met onze inzichten en geven deskundig advies. Nadien vertalen wij alles wat jij gezegd hebt in een moodboard, maken we een ontwerp met 2D grondplannen en/of zorgen we voor 3D-beelden.

2. We maken een gedetailleerde offerte op voor de uitvoering van uw werken

Op basis van het finaal ontwerp wordt een offerte van de werken gemaakt alsook een meetstaat van de uit te voeren werken, een technisch uitvoeringsplan en de beschrijvend e nota’s worden nauwkeurig op papier gezet.

3. Opstellen van planning en timing

Op basis van het finale ontwerp en de materiaalkeuze maken wij voor jou een offerte op en bepalen we samen de startdatum en de uitvoeringstermijn. 

4. Uitvoering van de renovatiewerken

Tijdens de renovatiewerken is de projectleider jouw vaste contactpersoon, elke vraag kan je persoonlijk met hem overleggen.

5. Oplevering van jouw project

Het grote moment waar je naar uitkeek. Het project is klaar, we bekijken het nu samen nog eens in detail.